Naša škola od 1907.godine do danas

20.11.2017.god.

Naša škola od 1907.godine do danas

Opštinski odbor Opštine ušćanske, s početka prošlog veka, tačnije 25. januara 1907. godine, na 2. sednici, predloži građanima da se otvori osnovna četvororazredna škola u Ušću, te se tako u jesen 1907. otvori Osnovna škola u Ušću sa jednim odeljenjem i sa četiri razreda.

Prvi svetski rat prekide njen rad. Od kraja 1918. pa do početka 1923. god. škola obnovi rad kao jednoodeljenska četvororazredna škola. Početkom školske 1923/1924. god. otvori se i drugo odeljenje škole, te kao takva svoju misiju širiše sve do 1952. god. kada se otvori i treće odeljenje. Već 1953/1954. školske godine, škola preraste u osmorazrednu osnovnu školu, te takva osta sve do današnjih dana. Od 1963. godine pripojiše joj se škole u Loznu, Cerju i Tepečima, te pod upravom centralne škole u Ušću imaše ukupno 23 odeljenja sa 778 učenika. Nastavni rad odvijao se u tri školska objekta na različitim lokacijama od kojih je jedna bila u zgradi Lazara Prokića, koju zavešta davne 1907. godine omladini ušćanskoj, a koja i danas odoleva zubu vremena.DSCN0193

U takvim uslovima Skupština opštine Ušćanske i građani mesta Ušća i okoline 1957. god. pristupili su izgradnji nove školske zgrade koja je svečano otvorena za rad 1.9.1962. godine, a koja i danas, uprkos godinama, uz povremena renoviranja i doterivanja, služi đacima ušćanskim.

Odlukom Skupštine Opštine Ušćanske od 27. 12. 1966. god. škola dobija ime Osnovna škola „Milun Ivanović“ Ušće, u znak sećanja na narodnog heroja Miluna Ivanovića. Od 1.1.1971. god. ovoj školi pripojene su do tada samostalne osnovne škole u Studenici i Gokčanici (Međurečje).

Međutim, posle devetnaest godina, škola u Studenici se izdvojila 8. 6. 1990. iz sastava ušćanske škole, te do današnjih dana ostadoše u sastavu ušćanske škole izdvojena odeljenja u Polumiru, Loznu, Gokčanici i Predolama. „Bela kuga“ uzima svoj danak, pa su zbog nedostatka đaka zatvorene škole u Tepečima , Popovoj Reci i Borovu.

Izdvojeno odeljenje Gokčanica

Izdvojeno odeljenje matične škole u Gokčanici poseduje dve školske zgrade od kojih je jedna građena krajem 19. veka i nije za upotrebu, dok je druga zgrada paviljonskog tipa, izrđena 60-ih godina od klasičnog materijala, a 70-ih proširena modernom kuhinjom i trpezarijom, koje nažalost ne radi, već su pretvorene u tri manje (nestandardne učionice). Osim ovih učionica, škola poseduje još tri klasične učionice, biblioteku, kabinet za nnformatiku, gde su instalirana 4 računara, nastavničku zbornicu i radionicu u staroj školi iz 19. veka. Školsko dvorište je prostrano i na njemu se nalaze moderna dva asfaltirana igrališta (za košarku, odbojku i mali fudbal). Interesantno je za ovu školu da je od 1875. pa sve do 1970. godine egzistirala kao samostalna osnovna škola sa svojim izdvojenim odeljenjima u Popovoj reci, Predolama i Borovu, kada je pripojena matičnoj osnovnoj školi u Ušću i dobila status osmorazrednog izdvojenog odeljenja. Nema mokri čvor u zgradi, već poljski toalet i česmu u dvorištu. Grejanje je pećima na drva. Gokčanica-škola

Izdvojeno odeljenje Polumir

Sadašnje izdvojeno odeljenje u Polumiru osnovano je kao samostalna osnovna četvororazredna škola još 1931. godine. Zgrada je urađena od klasičnog materijala sa dve klasične učionice, kuhinjom, hodnikom i stanom za učitelja. U zgradi nema sanitarni čvor, već poljski toalet i česmu u dvorištu koje nije asfaltirano. Grejanje je pećima na drva. Trenutno u ovoj školi radi učitelj Bojan Bogojević i to u odeljenju 2. razreda koje broji jednog učenika.polumir1

Izdvojeno odeljenje Lozno

Izdvojeno odeljenje u Loznu otvoreno je 1959. godine , a 1963. pripojeno matičnoj školi u Ušću. Zgrada je izrađena od klasičnog materijala. Poseduje dve učionice, od kojih je jedna u funkciji, i stana za učitelja. Zgrada je u lošem stanju naročito posle bombardovanja 1999. godine železničkog mosta, koji se nalazi u neposrednoj blizini škole. Školsko dvorište nije pogodno za sportske aktivnosti. Škola se greje pećima na drva, toalet je van zgrade i u dvorištu ima česma za vodu . Trenutno u ovoj školi radi učitelj Ivica Županjac i to u odeljenju prvog razreda koje broji tri učenika.lozno

Izdvojeno odeljenje Popova Reka

Škola u izdvojenom odeljenju Popova reka otvorena je 1948. godine, prvo u jednoj od seoskih kuća, a onda i u školskoj zgradi sa jednom učionicom. Dvorište je minimalno, grejanje pećima na drva, poljski toalet, voda je uvedena u hodnik stana za učitelja. Od školske 2004/2005. godine školu ne pohađa ni jedan učenik.popova-reka1

Izdvojeno odeljenje Predole

Škola u izdvojenom odeljenju u Predolama otvorena je 1949. godine. Zgrada je od klasičnog materijala sa dve učionice, od kojih je jedna u funkciji. Poseduje čajnu kuhinju koja se ne koristi. Dvorište je nepogodno za sportske aktivnosti većeg broja učenika, grejanje pećima na drva, voda u dvorištu. Toalet u dvorištu. Od školske 2009/10. god. školu ne pohađa ni jedan učenik. Školske 2017/2018.godine ovo izdvojeno odeljenje upisuje jednog učenika u prvi razred, a nastava se odvija u ustupljenom objektu, jer je zgrada škole ruinirana i oštećena.predole-3

Izdvojeno odeljenje Borovo

Škola u izdvojenom odeljenju u Borovu otvorena je 1949. godine. Izrađena od klasičnog materijala, dve učionice od kojih je veća u funkciji, dvorište malo, grejanje pećima na drva, voda i toalet u dvorištu. Škola u Borovu ima lepo urađeno dvorište sa terenom za fudbal. Trenutno u Borovu nema učenika.borovo

Izdvojeno odeljenje Tepeči

Nastava u ovoj školi trajala je sve do 1995. godine kada prestaje sa radom, jer u njoj nema dece za školovanje.tepeci1

Advertisements