Popunjavanje liste želja u subotu, 25.6. od 9h u školi

23.6.2016.god.

Popunjavanje liste želja u subotu, 25.6. od 9h u školi

Na sajtu posvećenom upisu u srednje škole Srbije 2015/2016. postavljeni su objedinjeni podaci sa završnog ispita. Učenici ih mogu proveriti unošenjem svog identifikacionog broja odn.šifre.

Jedna od predupisnih aktivnosti je i popunjavanje liste želja. U našoj školi učenici će, uz obavezno prisustvo roditelja i svojih razrednih starešina, popunjavati svoje liste želja u subotu, 23.6.2016.godine od 9 časova. Evo i jednog primera popunjene liste želja.

lista-zelja

Preporuka je da učenici kod kuće već osmisle i oforme liste želja kako bi postupak na dan popunjavanje konačne liste tekao brže i bez problema. Na ovoj stranici možete pronaći uputstvo za popunjavanje liste želja, a na ovoj još saveta.

 

Advertisements