Srećno, dragi naši osmaci!

 

14.6.2016.god.

Srećno, dragi naši osmaci!

U naredna tri dana naši đaci osmaci, zajedno sa još oko 70 000 svojih vršnjaka, polažu maturu tj.završni ispit. Najpre će u sredu rešavati test iz srpskog jezika, u četvrtak je test iz matematike, a potom, u petak, i kombinovani test koji sadrži pitanja iz oblasti pet nastavnih predmeta – geografije, istorije, biologije, fizike i hemije.

Broj bodova koji mogu osvojiti na ova tri testa je 30, koji se dodaje na 70 bodova donetih iz osnovne škole, a koji se računaju na sledeći način: uspeh tj.prosek ocena iz  VI razreda se množi sa 4, a uspeh postignut  na kraju VII i VIII razreda se množi sa 5, nakon čega se sva ova tri dobijena rezultata sabiraju. Ocene učenika od VI-VIII razreda su već unesene u bazu podataka i mogu se videti na sajtu Upis u srednje škole Republike Srbije, gde osmaci mogu pratiti sve dalje informacije i rezultate vezane za završni ispit. Maksimalan ukupan broj bodova je 100.

Prilikom rangiranja, ako učenici imaju isti broj bodova, prednost imaju oni koji imaju diplomu „Vuk Karadžić”, zatim oni koji su osvojili više nagrada na takmičenjima i na kraju đaci koji su osvojili više bodova na završnom ispitu.

Dragi naši osmaci, puno vam sreće želimo u naredna tri dana, kao i u predstojećem periodu. Želimo vam da upišete željenu školu i da je pohađate sa voljom i uspehom!Srecno-na-zavrsnom-ispitu

Advertisements